Välkommen till Hörby24

Genom Hörby24 erbjuder vi bättre kommunal service. Här får du möjlighet att använda våra tjänster och kommunicera med Hörby kommun när det passar dig bäst. Kommunportalen är öppen dygnen runt.

 

Anonym eller identifierad

När du konsumerar e-tjänster som identifierad, det vill säga du har loggat in med din e-legitimation, vet vi med säkerhet att du är avsändaren. Detta är det säkraste sättet kommunicera med oss. De flesta e-tjänster kräver att du legitimerar dig, vilket inte bara underlättar själva dialogen utan också borgar för att ingen annan person kan utföra tjänster i ditt namn. Du får dessutom tillgång till en rad funktioner som underlättar kommunikationen med oss.
 
 

Fredag den 7 april är systemet nere för underhåll mellan 7.30-9.00

 

 

Registrera dig

Välkommen att registrera dig på Hörby24. Detta gör du genom att logga in med din e-legitimation.
Hörby24 följer lagen om kvalificerade elektroniska signaturer http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20000832.HTM